Metoder & Verktyg

OMRÅDE DÄR JAG KAN

ADDERAR VÄRDE- LEDA UNDER FÖRÄNDRING

- SKAPA STRUKTUR OCH ARBETSSÄTT

- UTVECKLA EFFEKTIVA TEAM

- SKAPA EFFEKTIVA MÖTEN

- SKAPA FORUM  FÖR NÄTVERKANDE

- KOMMUNIKATION

För mig är det en självklarhet att sätta 

"laget före jag´et"


Att skapa trygghet, engagemang och positiv energi i teamet,

leder till framgång för både individ,  organisation och kund.

Med en tydlig Struktur & effektiva Arbetssätt ökar kvalitén och kundnöjdheten, vilket leder till en hållbar utveckling för företaget och lägger en bra grund för kontinuerliga förbättringar och en lärande organisation.

Ledning

 • Tydlig kommunikation
 • Planering
 • Uppföljning


Verksamhetssystem

 • Organisation
 • Dokumentation
 • Processer


Mötesstruktur

 • Beslutsstruktur / Beslutsforum

Kontakta mig gärna om ni vill veta mer inom detta område och hur jag skulle kunna hjälpa er med att skapa  "Struktur och Arbetssätt" 

Struktur & Arbetssätt

En lärande organisation är nyckeln till framgång för både företag, individ och organisation, vilket kommer leda till högre kvalité och ökad kundnöjdhet

Engagerande medarbetare

 • Vad är varje individs bidrag till att uppnå företagets gemensamma långsiktiga mål?


Effektivt nätverkande

 • Hur kan varje individ hjälpa och stötta sin egna samt andra delar av verksamheten för att uppnå företagets gemensamma mål?


Utbildning

 • Vilka kompetenser kommer respektive individ behöva för att bidra på bästa sätt och vilka kompetenser har företaget ute i organisationen redan idag.


Coachande ledarskap

 • Stärk personalens förmåga till självständigt arbete

Kontakta mig gärna om ni vill veta mer inom detta område och hur jag skulle kunna hjälpa er med att skapa  "Lärande Organisation" 

Lärande Organisation

Effektiva Team

Med en tydlig målbild som man kontinuerligt följer upp tillsammans med god kommunikation inom gruppen så skapas en social trygghet. Detta ger förutsättningar för att kunna bygga ett dynamiskt team som kan fatta egna beslut och snabbt ställa om vid förändring. 

Målstyrning

 • Tydlig mål


Roller

 • Ansvar & Fördelning


Effektiva Möten

 • Inför, under och efter mötet


Kommunikation

 • Kommunikationsplan
 • Målgrupper


Kultur

 • Hur vi förhåller oss till varandra
 • Värderingar

Kontakta mig gärna om ni vill veta mer inom detta område och hur jag skulle kunna hjälpa er med att skapa  "Effektiva Team"