Välkommen

Engageman - Glädje och Energi 


Detta enkla recept leder vilken organisation som helst till oväntade framgångar. Våga tro på din personal och vänd den negativa trenden till positiva framgångar för både individ, organisation och kunder


Häng med på framgångs-vågen!

/Millo

Förändringsresans 5 grundsteg

1.

skapa förståelse

SYFTET MED FÖRÄNDRINGEN!

 • Naturlig reaktion hos människan inför en förändring är MOTSTÅND!
 • Varför behövs förändringen?
 • Vad är risken om vi inte genomför förändringen?

2.

 skapa vilja & lust

WHAT´S IN IT FOR ME?

 • Vilket mervärde innebär förändringen för mig?
 • Har jag själv fått påverka förändringen?
 • Finns det tydligt beslut som skapar engagemang och deltagande?


3.

 utbilda & träna

KUNSKAP, KOMPETENS & UTBILDNING

 • Förstå HUR förändringen kommer genomföras
 • Utveckla & förbättra processer och arbetssätt
 • Lära sig nytt - skaffa sig rätt förutsättningar inför förändringen

4.

 genomför

TURN KNOWLEDGE INTO ACTION!

 • Agera, stötta och visa på förmågan att kunna genomföra förändringen

 • Följ upp och coacha verksamheten i rätt riktning för att uppnå efterfrågat resultat

 • Agera som ambassadörer!

5.

 uppföljning

ARBETA ENLIGT DET NYA SÄTTET!

 • Åtgärder som ökar sannolikheten för att en förändring kommer hålla i sig
 • Uppmärksamma och belöna där förändring uppnått förväntat resultat eller effekt
 • Uppmuntra den lärande organisationen